• Home
  • Blog
  • De digitale ruggengraat van Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies

De digitale ruggengraat van Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies

De digitale ruggengraat van Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en advies

In deze nieuwe, maandelijkse serie, zetten wij enkele van onze meest gewaardeerde partners en klanten in de spotlights: Deze maand: Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies.

Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies is al ruim 25 jaar een autoriteit op het gebied van verkeersonderzoek. Je zou kunnen zeggen dat zij gespecialiseerd zijn in onderzoek naar “alles wat rijdt en stilstaat”. Dit onderzoek kan variëren van het tellen van voertuigen op een weg tot het uitvoeren van gebruikersonderzoek voor het ontwerp van nieuwe verkeersinfrastructuur.

Zeer specifieke ervaring en expertise

Vanwege hun zeer specifieke ervaring en expertise zijn zij vaak het eerste aanspreekpunt voor overheden, vervoersbedrijven en particuliere organisaties bij mobiliteitsvraagstukken. Wanneer een klant een vraagstuk heeft rondom mobiliteit en geen compleet beeld heeft van de oorzaak, aard of omvang van het probleem, dan worden de experts van “De Groot Volker” benaderd voor een analyse. En in de praktijk betekent dit, dat zij voor deze bedrijven en vooral overheden kijken en registreren wat er daadwerkelijk buiten, op locatie, gebeurt.

Bureau De Groot Volker levert Verkeersonderzoek en -advies op maat

Bureau De Groot Volker levert Verkeersonderzoek en -advies op maat

Inzicht en oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken

Een voorbeeld is een gemeente die problemen ervaart met de verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid. Of een hoge parkeerdruk in een deel van de stad waar men een duurzame oplossing voor zoekt. Het team van Bureau De Groot Volker start dan vaak met een probleemverkenning door ter plaatse metingen te doen. Die metingen worden vervolgens gecombineerd met hun kwart eeuw aan specialistische ervaring om tot een gedegen advies te komen voor de uiteindelijke probleemaanpak.

Metingen en specialistische ervaring omzetten in gedegen advies

Metingen en specialistische ervaring omzetten in gedegen advies

Beschikbaarheid van data

Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies heeft dus veel expertise in huis, gecombineerd met data. Heel véél data, van de duizenden metingen en analyses die het door het hele land uitvoert. En die data moet voor het team altijd beschikbaar zijn, beveiligd en opgeslagen, om het advies mogelijk te maken. Deze elementen zijn cruciaal is voor hun bedrijfsvoering. En wij als Asimo Networks kunnen het team daarin perfect ondersteunen.    

Netwerkoplossing en internetconnectiviteit op maat voor De Groot Volker

Netwerkoplossing en internetconnectiviteit op maat voor De Groot Volker

Digitale randvoorwaarden en enablers

Asimo levert al jaren de digitale ruggengraat: een uiterst solide netwerkoplossing en internetconnectiviteit op maat, zodat het team van De Groot Volker altijd de beschikking heeft over relevante data. Bureau De Groot Volker kan zich zo richten op hun unieke expertise, namelijk Verkeersonderzoek en -advies, terwijl het team van Asimo zich ontfermt over de digitale randvoorwaarden en enablers.

Heeft u interesse in de unieke maatwerkoplossingen die Asimo voor uw organisatie kan leveren? Neem hier vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Héél veel data

Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek en -advies heeft dus veel expertise in huis, gecombineerd met data. Heel véél data, van de duizenden metingen en analyses die het door het hele land uitvoert. En die data moet voor het team altijd beschikbaar zijn, beveiligd en opgeslagen.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}